Ondernemingsgegevens


Jolie Boutique

Karen Mechelinck

Lindenlaan 16C

9940 Ertvelde

[email protected]
093368988

BE0542577220


Algemene bepalingen


De e-commerce website van Jolie Boutique een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Lindenlaan 16C, BTW BE 0542577220 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Jolie Boutique moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jolie Boutique aanvaard zijn.

 

Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jolie Boutique niet. Jolie Boutique is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jolie Boutique is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jolie Boutique. Jolie Boutique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Online aankopen

 

De bestelprocedure in de Jolie Boutique webshop bestaat uit de volgende stappen:

U kunt de gewenste producten en maten verzamelen in uw winkelmaandje door de knop “in winkelwagen” aan te klikken. Bij de winkelwagen krijgt u een overzicht van uw gekozen producten. Onderaan kan u  een “kortingscode” toe voegen, indien deze van toepassing zijn. Vervolgens kiest u voor bestelling afronden.

Op de volgende pagina kan u kiezen om verder anoniem af te rekenen, zich te registreren of in te loggen. Kiest u om zich te registreren en bent u nog geen gebruiker van de Jolie Boutique webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen met uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.


Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kan uw bestelling gratis ophalen in de winkel te Ertvelde of u kan uw bestelling door Bpost laten leveren mits betaling van de verzendkosten indien van toepassing (indien aankoopbedrag kleiner is dan 75,00 euro). Vervolgens kiest u één van de beschikbare betalingsproviders. Tenslotte door op “Kopen” te klikken, plaatst u een bestelling met betalingsplicht en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Zolang u de betaling niet hebt bevestigd bij de door u gekozen betalingsprovider, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van de algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de afleveringsmethode heeft gekozen en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.
Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account waarmee u een bestelling heeft geplaatst. Heeft u daarentegen anoniem afgerekend, dan kunnen we u nadien geen overzicht van uw bestelling(en) meer aanbieden. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen. Het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt pas opgestuurd en geleverd na ontvangst van uw betaling.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankcontact
  • via KBC online, ING home pay

Jolie Boutique is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

 U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in de winkel of levering naar een adres in België.

Afhaling in een de winkel:

U kunt er in onze webshop onder meer voor kiezen om uw bestelling gratis op te halen de winkel te Ertvelde. Vanaf het moment dat u uw bestelling hebt geplaatst en deze door ons is bevestigd, zal uw bestelling gedurende 14 dagen ter beschikking liggen in onze winkel, waarna wij ons het recht voorbehouden om bij niet afhaling binnen deze termijn de bestelde artikelen opnieuw te koop aan te bieden. Het aankoopbedrag van de bestelde producten worden terugbetaald en dit binnen 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we de bestelde artikelen opnieuw te koop stellen.

Mits betaling van verzendkosten, afhankelijk van de aankoopwaarden, wordt uw bestelling verzonden via Bpost naar het u gekozen adres in België. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer twee tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

Kosteloos annuleren van uw bestelling is enkel mogelijk VOOR ontvangst van de bevestigingsmail. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen (zie retourbeleid). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 dagen .
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Jolie Boutique.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jolie Boutique te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Retour

 

Mits de originele prijskaartjes en andere niet te verwijderen labels nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst ervan terugsturen in de originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

Jolie Boutique neemt artikelen niet terug indien:

  • Het artikel duidelijk gewassen, gedragen, bevuild, beschadigd of onvolledig is.
  • Originele etiketten en/of niet te verwijderen labels verwijderd zijn.
  • Het artikel doordringende geuren bevat zoals parfum, wasmiddel, rook of andere.
  • Het artikel op maat van de klant is gemaakt of aangepast.
  • Het artikel door zijn aard niet kan worden teruggezonden.

U kunt de producten terugsturen door het volgen van de instructies op het ingesloten retourdocument. Wij zullen u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen, uitgezonderd de retourkosten. Als u ons retourlabel gebruikt, betaalt u niets bij afgifte in een postkantoor of afleveringspunt, maar wordt er een retourkost afgehouden bij de terugbetaling. Deze retourkost omvat de retourzending en kost 3,95 euro vanuit België.

U kan er uiteraard ook voor opteren om de producten terug te sturen zonder gebruik te maken van het retourdocument en dit naar het volgende adres: Jolie Boutique, Lindenlaan 16C, 9940 ERTVELDE. Wij zullen u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen in dit geval voor uw rekening.

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt. De door ons gemaakte verzendkosten worden in geval van een gedeeltelijke teruggave van producten niet terugbetaald als het bedrag van de som van de producten die u niet terugstuurt kleiner is dan het minimum bedrag voor gratis verzending.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens op de retournota en/of het retourportaal in te vullen met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen. Het risico van vermissing bij retour zenden is voor de consument.

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Jolie Boutique, Lindenlaan 16C, 9940 ERTVELDE of [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij zullen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in ontvangst hebben genomen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

Garantie

 

  • Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  • Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Jolie Boutique klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Jolie Boutique. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, niet naleven van de gebruiksinstructies, wasvoorschriften of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. indien de originele bestelbon of het retourdocument van het product niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is, zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Klantendienst

 

De klantendienst van Jolie Boutique is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9336 89 88, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Lindenlaan 16C, 9940 ERTVELDE. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jolie Boutique beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Jolie Boutique zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Jolie Boutique om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Jolie Boutique. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Beperkte Aansprakelijkheid

 

Jolie Boutique is niet aansprakelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Jolie Boutique webshop, technische defecten, storingen, virussen of gelijk welke andere ongemakken, noch voor schade van gelijk welke aard die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze webshop aan uw computer en/of randapparatuur.

De informatie over de producten, de prijsbepaling of over uw bestelling wordt onder voorbehoud van wijzigingen en verbeteringen gecommuniceerd. Wij doen ons uiterste best om correcte informatie te verschaffen en de producten accuraat weer te geven. Wij zullen regelmatig aanpassingen aan de inhoud doorvoeren zonder dat u er expliciet van op de hoogte wordt gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve informatie (bijv. wegens technische defecten).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

Jolie Boutique is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

Jolie Boutique is niet aansprakelijk voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Jolie Boutique.

Jolie Boutique is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Jolie Boutique is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

Jolie Boutique is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wij verwijzen en doorverbinden. De verwijzing naar een andere website via onze website is louter ter informatie. Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van Jolie Boutique kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »